08 sept.

Olenemata riigist, kus elada on kõik ametid hinnatud juhul kui oled ise õppinud spetsialist ja edukas tegija.

Seda tõestas ka Calgarys toimunud rahvusvaheline kutsealade võistlus WorldSkills 1.09. kuni 7.09.2009, mis on mõeldud noortele kutseõppeasutuste õpilastele ja lõpetanutele. Nii oli mõnede erialade puhul osalemiseks vajalik töökoha olemasolu või töökogemus (trükitehnoloogia). Nõuded kompetentsidele sõltusid tehnoloogia keerukusest, sest katsetööd tuli edukalt sooritada.

Esindatud olid ametid lilleseadest nafta puurmasina operaatoriteni ning müüriladujast trükkalini.

Sõltuvalt elukutse keerukusest, olid tööd jaotatud päevade vahel nii, et esimesed proovitööd olid lihtsamad ja võistluse edenedes tööde kvaliteedinõuded ja raskusaste kasvasid. Mõnede elukutsete esindajad pidid nullist ehitama maja seina või tööle panema automatiseeritud veejagamismasina.

Näiteks trükitehnoloogia erialal pidi trükiettevalmistaja tegema etteantud piltidest reaalselt kasutatava heategevusliku postkaardi, lauamängu ja muuseumit tutvustava trükise. Trükkal, kasutades ofset- ja digitaalset trükitehnoloogiat, pidi kandma trükiettevalmistaja poolt loodud digitaalse informatsiooni paberile. Kogu töö ja originaalid läksid reaalsesse kasutusse.

Side ja kommunikatsiooni eriala võistlejad näiteks pidid ehitama nn. „SmartHome” juhtimiskeskuse ja kõrvaldama probleemid, mis olid eriala ekspertide poolt süsteemi tekitatud viimase päeva võistluse ajaks.

Tallinna Polütehnikumi eesmärk on järgmisele võistlusele – WorldSkills 2011, mis toimub Londonis, saata ühe parima kutseeriala esindaja või meeskond, et näidata oma oskusi ja ametiõppe taset. Juhul, kui on julgeid . . .

Kõik erialad omavad võrdseid võimalusi ning ettevalmistuseks on aega kaks aastat, et ennast tõestada!

Alati on kasulik omada sõpru eri rahvuste seas. Selline riikide ja rahvuste kogunemine avardab silmaringi, annab võimaluse leida uusi sõpru/kolleege ning ideid kuidas iseseisvalt toime tulla ja vastutust võtta.

Jõudu valmistumiseks!

Enn Kerner, trükitehnoloogia suunajuht.

  

Fotodel: Vasakpoolsel pildidl eesreas (seisavad) paremalt viies E. Kerner, hetkeid WorldSkills´ilt. E. Kerner, erakogu.