16 nov.

15. novembril 2007.a. korraldas Eesti Trükitööstuse Liit (ETTL) koostöös Tallinna Polütehnikumiga (TPT) juba teise Trükitööstuse päeva.

Päevakava (ettekanded lisatud linkidena):

10.15-10.20 Avasõnad, K. Sammal (TPT direktor)
10.20-10.40 Hetkeseisust trükiõppes TPT-s, H. Pärk (TPT osakonnajuhataja)
10.40-11.00 Eksamikeskus TPT-s, A. Saaret (TPT arendusdirektor)
11.00-11.20 Trükieriala kutsestandardid ja kutseeksamid, I. Lepik (Kutsekoda)
11.40-12.00 Riiklikest õppekavadest, Ü. Nõmmiste (REKK)
12.00-12.20 Trükiliidu plaanid kutseõppe populariseerimiseks, K. Tammes (ETTL)
12.20-12.40 Trükierialade õpetamisest Euroopas, E. Kerner
12.40-13.00 Fleksotrüki simulatsiooniprogramm, E. Kerner
13.45-14.05 Trükitoodangu k äibemaksustamine ekspordil EL liikmesriikidesse, M. Saag (Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius maksukonsultant)
14.05-14.30 Trükitööstuse 2006. majandusaasta statistilise analüüsi üldtutvustamine, K. Tammes (ETTL)
14.30-15.30 Töö rühmades:

  1. Trükieriala populariseerimine, sammud selleks, E. Kerner
  2. Kutseeksamid, kas ainult koolilõpetajatele? A. Saaret
  3. Ettevõte kui kooli koostööpartner, H. Pärk

15.30-16.30 Kokkuvõte töörühmadest, infopäeva lõpetamine.

Trükitööstuse infopäeval osalesid Kutsekoja, REKKi ja ETTLi esindajad, Tallinna Polütehnikumi juhtkond ja trükisuuna õpetajad ning paljude ettevõtete esindajad: Trükikoda Ortwil, AS Printall, A & R Carton AS, Papyrus AS, Starlett OÜ, Map Eesti AS, Norfolier Baltic OÜ, Europrint AS, AS Aldus, Pajo AS trükikoda, AS Iloprint, AS Multiprint, Uniprint AS, Unipress AS,  Pakett AS.

Sisutihedal tööpäeval kuulati ettekandeid, peeti maha tuliseid vaidlusi trükkiõppe arengu teemadel ning tõsiseid mõttetalguid töötubades. Infopäeva lõpuks jõuti ühisele seisukohale, et trükieriala populariseerimist tuleb teha oluliselt intensiivsemalt ja sellega peab tegelema kooli kõrval eelkõige tööstus. Leiti, et kool vajab ettevõtete- ja trükiliidupoolset tuge nii trükierialade reklaamimisel, tulevastes õpilastes huvi tekitamisel kui ka ettevõtetes töötavate erialaspetsialistide kaasamisel õppeprotsessi. Tegusa päeva lõppseisukoht oli muuhulgas, et Tallinna Polütehnikum taasalustab trükitehnoloogia erialal juba järgmisel, 2008/09. õppeaastal vastuvõttu täiesti uuendatud 3-aastase õppeajaga õppekava alusel põhikoolijärgse kutsekeskharidusõppe tasemel, jätkates samas ka vastuvõttu nii keskkoolijärgse kutseõppe kui ka töökohapõhise õppevormi (õpipoisiõppe) rühmadesse.

  

Fotod: H. Pärk ja E. Kerner.

Vaata ka: Eesti Trükitööstuse Liit.