27 aug.

22. august 2013. Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal ning IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja Andres Ojalill külastasid Tallinnas asuvat Ericsson Eesti AS tehast ning kohtusid tehase juhtkonnaga, kus üheks arutelu teemaks oli koostöövõimaluste edasine arendamine Tallinna Polütehnikumi ja Ericsson Eesti AS vahel. Kohtumise peamiseks eesmärgiks oli anda ülevaade Tallinna Polütehnikumi edasistest plaanidest elektroonikaõppe valdkonnas ning vahetada infot  Ericssoni Tallinna tehase tuleviku üle, et seeläbi arutada kooli ja tehase tegevuste ühisosa ning koostöövõimalusi, seades sihiks edasise ühistegevuse arendamise senisest ettenägelikuma ning laiapõhjalisema ühistöö kaudu ning perspektiiviga sõlmida lähiajal ka kahepoolne koostööleping. Kohtumise lõppedes otsustati jätkata senisest veelgi tihedamaid mõlemapoolseid konsultatsioone, sealhulgas ka uute õppekavade arendamise vallas ning kavandati järgmine kohtumine juba Tallinna Polütehnikumis käesoleva aasta oktoobrikuus.