12 veebr.

27. jaanuar – 1. veebruar 2014. Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööprogrammi Leonardo da Vinci projekti “Meediatehnoloogia erialade arendamine, õpetamine ja lõimimine Euroopas“ ning õpilasvahetusprojekti “Meediatehnoloogia erialade õpilaste õppe- ja töökogemused Euroopas” ettevalmistuse raames külastasid meie kooli meedia erialaosakonna juhataja Marko Levin, kutseõpetajad Ivar Kaselaid ja Peeter Russow, projektijuht Pille-Katrin Levin ning Eesti Trükitööstuse Liidu tegevjuht Külli Tammes meie partnerkooli, Kesk-Soome suurimat kutsehariduskeskust Jyväskylä Educational Consortium`i.

Jyväskyla kooli välisprojektide juht Rea Tuominen andis ülevaate Soome kutseharidussüsteemist, kogu kutsehariduskeskuse õppetöö korraldusest ja õppetasemetest. Auditoorsete tundide osakaal on oluliselt väiksem, pearõhk on iseseisval ja praktilisel tööl, õpilaste hindamine toimub tööprotsessi käigus, hindamisse on kaasatud nii õpetaja, õpilane kui ka tööandja. Kutsehariduskeskuse Harju õppekorpuses kohtuti trükitehnoloogia õppesuuna juhataja Esko Juntilaga ning kooli Ecveti (Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade) spetsialisti Vesa Iltola ja trükitehnoloogia õpetaja Markku Tiihoneniga, kes tegid ringkäigu selle õppekorpuse töökodades, lähemalt oli võimalik tutvuda automaatika ja robootika erialade töökodadega, kus saadi ülevaade 3D printimise võimalustest ning koolis valminud 3D printeri toodetest. Petäjavesi õppekorpuses oli võimalik tutvuda fotograafia, tekstiilitöötlemise, õmblemise, kangakudumise, metalli- ja puidutöö ning Viitaniemi õppekorpuses juuksuri, kosmeetiku, autoremondi, logistika jpt. erialade õpetamisega.

Kohtumiste jooksul lepiti kokku kahepoolses koostöös nii oktoobris toimuvateks Euroopa noorte kutsemeistrivõistlusteks EuroSkills 2014 ettevalmistumisel kui ka meie kooli õpilaste võimaliku osalemise kohta Soome suurimatel noorte kutsemeistrivõistlustel Taitaja 2014, mis sel aastal toimub aprilli alguses Lahtis. Lisaks arutati läbi ka edasise koostöö jätkamise võimalused järgmistel aastatel ning Soome õpilaste võimalikku õppimist Tallinna Polütehnikumis. Käesoleva aasta aprillis-mais sõidab kaks meie kooli trükkali eriala õpilast Jyväskylasse õppima ja töötama.

Kokkuvõttes võib öelda, et meie ning Soome trükitehnoloogia eriala õppekavad on sarnased ja me liigume mõlemad samas suunas, lisaks saime ka mitmeid huvitavaid mõtteid ja ideid, mida oma koolis rakendada, eriti puudutab see iseseisvat ja praktilist tööd ning õpilaste hindamist töökohal.

Ivar Kaselaid
Trüki eriainete kutseõpetaja