21 dets.

Projektijuht Ege Meister ja Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur Toomas Vaimann viibisid 12. – 14. detsembrini 2017 uue Erasmus+ projekti nr. 2017-1-PL01-KA201-038758 „Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny (Efficient cooperation in school education focused on technological development) ehk EDUTECH esimesel projektijuhtide kohtumisel Gliwices, Poolas Politechnika Ślaska-s (The Silesian University of Technology). Kohtumisel osalesid lisaks Sileesia Tehnikaülikoolile veel esindajad kohalikust põhikoolist ja kutsekoolist ning partnerid Prantsusmaalt, Nancyst: Université de Lorraine ja Lycée Jeanne D’Arc. Gliwices räägiti läbi projekti eesmärgid ning pandi paika esimese töökohtumise aeg ja koht – 2018. aasta aprilli algus Poolas; kohtumisele sõidavad kümme õpilast ja kaks õpetajat igast koolist.

Foto: Ege Meister, erakogu. Projektijuhid ühise laua taga.