15 aug.

31. juuli 2012.a. Tallinna Polütehnikum pakub nüüd ka IPC standardi IPC-A-600 sertifikaadikoolitusi spetsialistidele, endiselt koolitame spetsialiste ka IPC-standarditele IPC-A-620, IPC-7711/21 ja J-STD-001 ning lisaks pakume veel koolitaja ja spetsialistikoolitusi standardile IPC-A-610.

Tallinna Polütehnikum on rahvusvahelise elektroonikaettevõtteid ühendava assotsiatsiooni IPC liige alates 2010. aasta aprillist. IPC on standardiorganisatsioon, kuhu kuuluvad maailma juhtivad elektroonikaettevõtted ning mille erinevad standardid katavad ära kogu elektroonika valdkonna.