01 apr.

 

Norra grupp

Foto: Rain Tirul. Külalised ja vastuvõtjad TPT välistrepil.

16.-27. märts 2015. Tallinna Polütehnikumis oli kaheksa vahetusõpilast ja neli õpetajat Norra Bergeni Årstad Videregående Skole`st. Kahe kooli vaheline koostöö sai alguse juba 2009. aastal Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööprogrammi Leonardo da Vinci programmi “Infokeskuste ja raamatukogude roll kutsekoolides” raames ja jätkub nüüd juba Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus programmi uues projektis. Esimest korda on projekti kaasatud lisaks energeetika erialadele ka meedia eriala õpilased.

Peaaegu kahe nädala jooksul viibisid Bergeni kutsekooli õpilased erinevates ainetundides, osalesid praktiliste ülesannete lahendamises nii elektroonika kui energeetika töökodades, lisaks ka tutvumiskäigud meie õpilaste praktikabaasidesse: Telemajja, Harju Elekter Elektroonikatehasesse ja Keila-Joa Hüdroelektrijaama. Tallinna Tehnikaülikoolis külastasime sealset muuseumi, kus väga huvitava ettekande tegi meie vilistlane, praegune TTÜ teadur Anton Rassõlkin. Meedia erialade õpilastel oli veel võimalik lahendada mitmeid huvitavaid ja praktilisi ülesandeid koos fotograafia eriala õpilaste ja õpetajatega ning tutvuda trükikojaga. Lisaks oli kõikidel võimalus osaleda meie huvijuht Sirli Päikese korraldatud kikilipsude/juuksekummide tegemise töötoas ning Bergeni kooli meedia eriala õpetajad korraldasid koos oma õpilastega meie trükieriala õpilastele plakatite valmistamise töötoa.

Meie õpilaste ja õpetajate vastukülaskäik toimub juba käesoleva aasta aprilli lõpus, kui Bergenisse sõidab Tallinna Polütehnikumist samuti kaheksa õpilast ja neli õpetajat.

Ege Meister
projektijuht