02 okt.

Visuaalkultuuri seisukohast on hiljuti ilmunud kaks olulist raamatut – Tallinna Polütehnikumi õpetajate Marje Tammerti „Värviteooria“ ja Marko Levini „Trükitehnika terminoloogia. Inglise-eesti seletav sõnastik”. 27. septembril toimus huvilistele, õpilastele ja kolleegidele mõlema raamatu esitlus Tallinnas, Viru Keskuse Rahva Raamatus.

Marje Tammert on avaldanud mitmeid raamatuid värviõpetusest; “Värviteooria” on neist viimane, mis annab ülevaate erinevatest teooriatest, värvisüsteemidest ja -mudelitest, tajuefektidest ja illusioonidest jpm. Siia on kogutud Marje Tammerti aastatepikkuse uurimustöö viljad ning kindlasti on see raamat vajalik igaühele, kes oma igapäevases töös ühel või teisel viisil värvidega tegeleb või keda huvitavad värvid meie ümber.

Marko Levini „Trükitehnika terminolooga. Inglise-eesti seletav sõnastik“ on kokku kogunud suurema osa trükitööstuses ja trükiste kujundamises käibel olevatest sõnadest inglise keeles ja seletanud need eesti keeles ära, eesmärgiga kaardistada ja ühtlustada tänane kõnepruuk ning selgitada paljude trükitehnoloogia seisukohast oluliste nähtuste toimemehhanisme. See raamat on asendamatu abimees kõikidele neile, kes tegelevad trükimaterjalide kujundamisega, samuti ka kõigile, kes trükitehnoloogiaga moel või teisel seotud on.

Mõlemad raamatud, nii Marje Tammerti “Värviteooria” kui ka Marko Levini “Trükitehnika terminoloogia. Inglise-eesti seletav sõnastik” on kindel verstapost eestikeelse visuaalkultuuri arendamise teel, kuivõrd selle valdkonna sõnavara ja grammatika on seni paljus juhuslikul moel jäänud nii vene, saksa kui inglise keele meelevalda.

Maria Lee Liivak
õpperühm TS-16E, raamatu „Trükitehnika terminoloogia. Inglise-eesti seletav sõnastik” toimetaja

Fotosid raamatute esitluselt näeb meie kooli FB leheküljelt.