22 sept.

15. septembril korraldas Eesti Energia Jaotusvõrk koostöös Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liiduga Veskimetsa õppeväljakul võrguelektrikute Eesti meistrivõistlused. Võistlusi jälgisid vaatlejatena ka Tallinna Polütehnikumi energeetika eriainete õpetajad Natalja Tšurkina ja Roman Petrašvili.

Võistlused toimusid Jaotusvõrgu partnerite jaotusvõrguelektrikutele eesmärgiga parandada elektritööde kvaliteeti, levitada parimaid tööoskusi, täpsustada töötegemise ajanorme ja tõsta jaotusvõrguelektriku prestiiži. Meistrivõistlusel osales seitse kolmeliikmelist võistkonda (elektritööjuht, töörühma juhtija ja töörühma liige) erinevatest ettevõtetest.

Võistlus koosnes järgmistest etappidest:

  1. Teadmiste kontroll test ja praktiline nõudeavalduse, lülitamiskorralduse ja töökäsk-loa täitmine;
  2. Esmaabi elustamisvõtted trenažööril (kunstlik hingamine ja väline südamemassaaž);
  3. Lülitusmooduli vahetus, uue kaabli ettevalmistamine ja ühendamine;
  4. Arvestivahetus mõõtetrafodega liitumiskilbis;
  5. Sidemete tegemine paljasjuhtmetega õhuliini madalatel mastidel ronimisraudadega;
  6. Kaabli otsamuhvi tegemine Wisky-tüüpi kaabli 1 soonele;
  7. Isolaatori vahetus 10 kV õhuliinil.

Lisaks tegi Jaotusvõrgu rikkebrigaad kaks näidistööd: kannatanu allatoomine õhuliinimastist ühemehe päästekomplektiga ja õhuliinimasti kindlustamine ajutise mastitoega.

Vaata ka: Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

  

  

Fotod: R. Petrašvili. Hetki võistlustelt.