22 nov.

21. novembril kohtusid Tallinnas trükitehnoloogiaga tegeleva rahvusvahelise suurfirma X-Rite müügidirektor Stanislav Sulla ning Tallinna Polütehnikumi direktor Kalle Sammal. Kohtumise eesmärgiks oli kokku leppida põhimõttelised koostöötingimused ja esialgne tegevusplaan, mille tulemusena saaks tõsta Tallinna Polütehnikumis õpetatavate trükitehnoloogia ja fotograafia erialade õppekvaliteeti. X-Rite avaldas valmisolekut oma laiast toote- ja teenustevalikust pakkuda Tallinna Polütehnikumile lähitulevikus abi õppetöö edasisel parendamisel, seda nii programmiliste kui ka riistvaraliste toetuste osas, mida suurfirma saab tehnikumile pakkuda trükitehnika ja teoreetilise värvihalduse valdkonnas. Põhimõtteliselt lepiti kokku omavahelise edasise koostöö suundades ning arutati võimalikke mõlemaid osapooli rahuldavaid pidepunkte vastastikuses edasises suhtlemises ja koostöös.

Mõlemad osapooled kinniasid oma huvitatust jätkusuutlikust trükierialade koolitusest ka tulevikus. Erialade reklaamiks ja noorte seas tuvustamiseks koostavad osapooled tulevasteks aastateks ühise tegevusprogrammi 2007. aasta jaanuari alguses.

Vaata ka Eesti Trükitööstuse Liit.