Meie koolist

Dokumendiregister

Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.


Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01. jaanuar 2017. a. Eesti Koolide Infosüsteemis (EKIS) registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile info@tptlive.ee.

Dokumendiregistrist dokumendiotsingul, otsitava dokumendi liigi märkimise järel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseksdokumendi leidmiseks.

Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu on võimalik vaadata.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades vastavale otsinguväljale otsitava märksõna.

Eesti Koolide Infosüsteemi (EKIS) kasutus- ja privaatsustingimustega on võimalik tutvuda EKIS koduleheküljel ekis.ee/ext/tingimused.html

EKIS dokumendiregistri avalik vaade asub siin: EKIS infosüsteem

 

Alates 1. märtsist 2023 läheme järk-järgult üle dokumendisüsteemile PINAL.

PINAL dokumendiregistri avalik vaade asub siin: PINAL dokumendisüsteem 

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 01. jaanuar 2017. a. Eesti Koolide Infosüsteemis (EKIS) registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile info@tptlive.ee.

Dokumendiregistrist dokumendiotsingul, otsitava dokumendi liigi märkimise järel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseksdokumendi leidmiseks.

Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu on võimalik vaadata.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades vastavale otsinguväljale otsitava märksõna.


Eesti Koolide Infosüsteemi (EKIS) kasutus- ja privaatsustingimustega on võimalik tutvuda EKIS koduleheküljel ekis.ee/ext/tingimused.html

EKIS dokumendiregistri avalik vaade asub siin: EKIS infosüsteem

 

Alates 1. märtsist 2023 läheme järk-järgult üle dokumendisüsteemile PINAL.

PINAL dokumendiregistri avalik vaade asub siin: PINAL dokumendisüsteem