Meie koolist

Tööpakkumised

Tallinna Polütehnikum korraldab konkursi alljärgnevate vabade ametikohtade täitmiseks.


 

1. Meedia erialaosakonna juhataja (täiskoormusega 1,0 ametikohta)

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • erialane või pedagoogiline kõrgharidus;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla omandamisel);
 • vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö kogemus;
 • pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus;
 • eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

2. Vabade ametikohtade loetelu:

 • Sotsiaalpedagoog (täiskoormusega)
 • Õpetaja-rühmajuhataja (täiskoormusega)
 • Tarkvaraarenduse erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • IT süsteemide erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • Veebiarenduse erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • Energeetika ja elektripaigaldiste õpetaja (täis- või osalise koormusega)
 • Automaatika erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • Matemaatika õpetaja (täis- või osalise koormusega)

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • Sotsiaalpedagoogil: erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse; eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1; vene keele oskus vähemalt tasemel B2.
 • Õpetaja-rühmajuhataja: pedagoogiline, sotsiaalpedagoogiline või noorsootööalane kõrgharidus ja töökogemus.
 • Õpetajatelt eeldame vastavust õpetaja/kutseõpetaja kutsestandardis kirjeldatud nõuetele või valmisolekut nende omandamiseks ning erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist ja/või töökogemust.

Tööle asumise aeg: 21.08.2024

Konkursil osalemiseks esitada avaldus, töö- ja hariduskäigu kirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavade dokumentide koopiad elektrooniliselt aadressile info@tptlive.ee või läbi portaalide cv.ee või cvkeskus.ee 

Kontaktisik: Helen Pärk, õppealadirektor, helen.park@tptlive.ee, tel. 610 3612.

 

NB! Õpetajatöö meie koolis on võimalik nii põhitöökohana kui ka üksikute ainete/moodulite õpetajana oma põhitöökoha kõrvalt.

Pakume kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid, koolitust tööandja kulul, 56 kalendripäeva põhipuhkust ning soodustusi.

Kontaktisik: Helen Pärk, õppealadirektor, helen.park@tptlive.ee, tel. 610 3612


 

Kandideerimisdokumentides esitatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega. Isikuandmete edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks nende töötlemiseks värbamisprotsessis.

Tallinna Polütehnikumi värbamise kord

 

1. Meedia erialaosakonna juhataja (täiskoormusega 1,0 ametikohta)

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • erialane või pedagoogiline kõrgharidus;
 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla omandamisel);
 • vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö kogemus;
 • pedagoogiline ja juhtimiskompetentsus;
 • eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

 

2. Vabade ametikohtade loetelu:

 • Sotsiaalpedagoog (täiskoormusega)
 • Õpetaja-rühmajuhataja (täiskoormusega)
 • Tarkvaraarenduse erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • IT süsteemide erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • Veebiarenduse erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • Energeetika ja elektripaigaldiste õpetaja (täis- või osalise koormusega)
 • Automaatika erialaainete õpetaja (osalise koormusega)
 • Matemaatika õpetaja (täis- või osalise koormusega)

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • Sotsiaalpedagoogil: erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse; eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1; vene keele oskus vähemalt tasemel B2.
 • Õpetaja-rühmajuhataja: pedagoogiline, sotsiaalpedagoogiline või noorsootööalane kõrgharidus ja töökogemus.
 • Õpetajatelt eeldame vastavust õpetaja/kutseõpetaja kutsestandardis kirjeldatud nõuetele või valmisolekut nende omandamiseks ning erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist ja/või töökogemust.

Tööle asumise aeg: 21.08.2024

Konkursil osalemiseks esitada avaldus, töö- ja hariduskäigu kirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavade dokumentide koopiad elektrooniliselt aadressile info@tptlive.ee või läbi portaalide cv.ee või cvkeskus.ee 

Kontaktisik: Helen Pärk, õppealadirektor, helen.park@tptlive.ee, tel. 610 3612.

 

NB! Õpetajatöö meie koolis on võimalik nii põhitöökohana kui ka üksikute ainete/moodulite õpetajana oma põhitöökoha kõrvalt.

Pakume kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid, koolitust tööandja kulul, 56 kalendripäeva põhipuhkust ning soodustusi.

Kontaktisik: Helen Pärk, õppealadirektor, helen.park@tptlive.ee, tel. 610 3612


 

Kandideerimisdokumentides esitatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega. Isikuandmete edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks nende töötlemiseks värbamisprotsessis.

Tallinna Polütehnikumi värbamise kord