Tallinna Polütehnikumi dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 2009.a Amphoras ja alates 01. jaanuar 2017.a. Eesti Koolide Infosüsteemis (EKIS) registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut.

Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele on kehtestatud juurdepääsupiirang, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saata e-posti aadressile info@tptlive.ee.

Dokumendiregistrist dokumendi otsingul, otsitava dokumendi liigi märkimise järel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks dokumendi leidmiseks.

Dokumendi andmeid määratlemata avaneb kogunimekiri dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Kuvatakse kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega. Peale valiku tegemist näidatakse selle dokumendi põhiandmeid.

Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu on võimalik vaadata.

Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades vastavale otsinguväljale otsitava märksõna.

Eesti Koolide Infosüsteemi (EKIS) kasutus- ja privaatsustingimustega on võimalik tutvuda EKIS koduleheküljel ekis.ee/ext/tingimused.html

Tallinna Polütehnikumi töötajate puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali (RTIP) avalikus registris.

Dokumendiregister kuni 31. detsember 2016

Dokumendiregister alates 1. jaanuar 2017