Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava


Tallinna Polütehnikumi eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava on kooskõlastatud Haridus- ja teadusministeeriumi poolt 21.09.2023 nr 9.2-2/23/1641-2 ja kinnitatud direktori 03.10.2023 käskkirjaga nr 2-1/23/13.

Tallinna Polütehnikumi eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava

Tallinna Polütehnikumi eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava on kooskõlastatud Haridus- ja teadusministeeriumi poolt 21.09.2023 nr 9.2-2/23/1641-2 ja kinnitatud direktori 03.10.2023 käskkirjaga nr 2-1/23/13.

Tallinna Polütehnikumi eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava