Engineer for the Future


Projekti number: 2015-1-PT01-KA201-013007

Projekti periood: 01.09.2015 – 01.09.2018

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid: AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (Portugal), Ordem dos Engenheiros Portugali inseneride ühing), UNIVERSIDADE DE AVEIRO (ülikool, Portugal), ITIS “E. Mattei” (Itaalia keskkool), POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI (kutsekeskkool, Hispaania), Pragma Engineering srl (IT ettevõte Itaalia), KEK APOPSI SA (kutsekool Kreekas), Greek Women’s Engineering Association EDEM (Kreeka naisinseneride ühing), NEAPOLIS UNIVERSITY (Küpros).

Projekti sisu: Suurendada tööturu vajadustele vastavalt kutsekoolide kursuseid, eriti tõmmata ligi rohkem tüdrukuid tehnilistele erialadele. Populariseeritakse erinevaid reaalaineid (matemaatika, füüsika, keemia). Iga partner teutseb nii kohalikul kui regionaalsel tasandil, külastatakse teisi koole ja ettevõtteid, korraldatakse kampaaniad, töötubasid, korraldatakse kohtumisi aktiivsete naistega nendelt elualadelt. Iga partnerriik kaasab projekti veel 2 kooli (üldhariduskool), kokku umbes 360 õpilasega ja umbes 12 õpetajat, kellega koos testitakse erinevaid õppematerjale ja –meetodeid tehniliste erialade populariseerimiseks tüdrukute seas.

Projekti koduleht: Engine4F

Projekti number: 2015-1-PT01-KA201-013007

Projekti periood: 01.09.2015 – 01.09.2018

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid: AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro (Portugal), Ordem dos Engenheiros Portugali inseneride ühing), UNIVERSIDADE DE AVEIRO (ülikool, Portugal), ITIS “E. Mattei” (Itaalia keskkool), POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI (kutsekeskkool, Hispaania), Pragma Engineering srl (IT ettevõte Itaalia), KEK APOPSI SA (kutsekool Kreekas), Greek Women’s Engineering Association EDEM (Kreeka naisinseneride ühing), NEAPOLIS UNIVERSITY (Küpros).

Projekti sisu: Suurendada tööturu vajadustele vastavalt kutsekoolide kursuseid, eriti tõmmata ligi rohkem tüdrukuid tehnilistele erialadele. Populariseeritakse erinevaid reaalaineid (matemaatika, füüsika, keemia). Iga partner teutseb nii kohalikul kui regionaalsel tasandil, külastatakse teisi koole ja ettevõtteid, korraldatakse kampaaniad, töötubasid, korraldatakse kohtumisi aktiivsete naistega nendelt elualadelt. Iga partnerriik kaasab projekti veel 2 kooli (üldhariduskool), kokku umbes 360 õpilasega ja umbes 12 õpetajat, kellega koos testitakse erinevaid õppematerjale ja –meetodeid tehniliste erialade populariseerimiseks tüdrukute seas.

Projekti koduleht: Engine4F