Erasmus+ õpirände kaudu piiride avardamise projekt


Projekti nr: 2014-1-EE01-KA102-000090

Projekti nimi: “Avardades piire – ECVET rakendamine õpirändes” (APPI)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti periood: 1.09.2014 – 31.08.2016

Partnerkoolid: Jyväskylä Educational Consortium, Jyväskylä, Soome; IES Puerta Bonita, Madrid, Hispaania; IES LA SENIA, Valencia/Paiporta, Hispaania; Malpils Vocational Secondary school, Malpils, Läti; Bucak Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, Bucak, Türgi; Stredni prumyslova skola, Obchodni akademie a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky, Frydek-Mistek, prispevkova organizace, Praha, Tšehhi Vabariik.

Projekti sisu: luua võimalus fotograafia, multimeediumi (veebispetsialist), trükitehnoloogia, infotehnoloogia, elektriku, automaatiku ning arvutite ja arvutivõrkude erialade õpilastele praktikavõimalus välisriigis. Arvestades erinevatel erialadel õppivate õpilaste vanuselist ja erialalist jagunemist, plaanime saata kahe aasta jooksul õpirändesse – neljanädalasele praktikale – kokku 55 õpilast, andes sellega õpilastele võimaluse teha erialast tööd võõrkeelses keskkonnas. Õpetajate ja kooli töötajate projektis osalemise eesmärgiks on nii nende motiveerimine kui ka pädevuse ja kompetentsi tõstmine ning innovatsioonide rakendamisesse kaasamine. Lähetustel saadud kogemused ning teadmised aitavad kaasa toimiva ja asjakohase arengukava ja tööplaanide väljatöötamisel. Kindlasti on üheks lisaeesmärgiks läbi selle projekti ja partnerkoolide kogemuste tõhusamalt tutvustada ECVET süsteemi eeliseid ning selle peatne rakendamine Tallinna Polütehnikumis.

Projekti kajastamine osalejate poolt: Meie siin kaugemal

Projekti nr: 2014-1-EE01-KA102-000090

Projekti nimi: “Avardades piire – ECVET rakendamine õpirändes” (APPI)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti periood: 1.09.2014 – 31.08.2016

Partnerkoolid: Jyväskylä Educational Consortium, Jyväskylä, Soome; IES Puerta Bonita, Madrid, Hispaania; IES LA SENIA, Valencia/Paiporta, Hispaania; Malpils Vocational Secondary school, Malpils, Läti; Bucak Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, Bucak, Türgi; Stredni prumyslova skola, Obchodni akademie a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky, Frydek-Mistek, prispevkova organizace, Praha, Tšehhi Vabariik.

Projekti sisu: luua võimalus fotograafia, multimeediumi (veebispetsialist), trükitehnoloogia, infotehnoloogia, elektriku, automaatiku ning arvutite ja arvutivõrkude erialade õpilastele praktikavõimalus välisriigis. Arvestades erinevatel erialadel õppivate õpilaste vanuselist ja erialalist jagunemist, plaanime saata kahe aasta jooksul õpirändesse – neljanädalasele praktikale – kokku 55 õpilast, andes sellega õpilastele võimaluse teha erialast tööd võõrkeelses keskkonnas. Õpetajate ja kooli töötajate projektis osalemise eesmärgiks on nii nende motiveerimine kui ka pädevuse ja kompetentsi tõstmine ning innovatsioonide rakendamisesse kaasamine. Lähetustel saadud kogemused ning teadmised aitavad kaasa toimiva ja asjakohase arengukava ja tööplaanide väljatöötamisel. Kindlasti on üheks lisaeesmärgiks läbi selle projekti ja partnerkoolide kogemuste tõhusamalt tutvustada ECVET süsteemi eeliseid ning selle peatne rakendamine Tallinna Polütehnikumis.

Projekti kajastamine osalejate poolt: Meie siin kaugemal