Exchange knowledge for Future Innovation


Projekti nr: 2018-1-NL01-KA202-038887

Projekti periood: 01.09.2018 kuni 31.08.2021

Projekti pealkiri: „Exchange knowledge for Future Innovation” – EKFI

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid:

 • Stichting Stivako (Holland)
 • Hellenic Open University (Kreeka)
 • Fundació Privada Industries Grafiques – Escola Antoni Algueró (Hispaania)
 • Arteveldehogeschool (Belgia)
 • MuldisC&E (Holland)
 • Tallinna Polütehnikum (Eesti)

Projekti sisu: Projekti jooksul luuakse elektrooniline vahendusplatvorm (keskkond), kuhu paigutatakse innovatiivseid õppematerjale, uurimustöid, kaardistatakse kasutajate kompetentsid ja vajadused. Lõpptulemusena sobitatakse need juba olemasolevate õppematerjalide ja uurimustöödega. Keskkond on mõeldud meedia (eriti trükieriala) kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele, samuti kõrgkoolidele, rakenduskõrgkoolidele, väikeettevõtetele, erinevatele kultuuri ja loova suunaga ettevõtetele ja koolidele.
Projekti koduleht: Exchange knowledge for Future Innovation

Projekti nr: 2018-1-NL01-KA202-038887

Projekti periood: 01.09.2018 kuni 31.08.2021

Projekti pealkiri: „Exchange knowledge for Future Innovation” – EKFI

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid:

 • Stichting Stivako (Holland)
 • Hellenic Open University (Kreeka)
 • Fundació Privada Industries Grafiques – Escola Antoni Algueró (Hispaania)
 • Arteveldehogeschool (Belgia)
 • MuldisC&E (Holland)
 • Tallinna Polütehnikum (Eesti)

Projekti sisu: Projekti jooksul luuakse elektrooniline vahendusplatvorm (keskkond), kuhu paigutatakse innovatiivseid õppematerjale, uurimustöid, kaardistatakse kasutajate kompetentsid ja vajadused. Lõpptulemusena sobitatakse need juba olemasolevate õppematerjalide ja uurimustöödega. Keskkond on mõeldud meedia (eriti trükieriala) kutsekoolide õpilastele ja õpetajatele, samuti kõrgkoolidele, rakenduskõrgkoolidele, väikeettevõtetele, erinevatele kultuuri ja loova suunaga ettevõtetele ja koolidele.
Projekti koduleht: Exchange knowledge for Future Innovation