MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices


Projekti nr: 2019-1-IT02-KA201-062448

Projekti periood: 01.09.2019 kuni 31.08.2021

Projekti pealkiri: „MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices“ – MAKINTEACH

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid:

  • ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO (Itaalia)
  • TRANSIT PROJECTES (Hispaania)
  • CENTAR ZA TVORCHESKO OBUCHENIE (Bulgaaria)
  • I.E.S. Juan Ciudad Duarte (Hispaania)
  • TALLINNA POLÜTEHNIKUM (Eesti)

Projekti sisu: Projektis “MakIN Teach – MAKerspaces for INnovation in Teaching” osalevad koolid ja organisatsioonid soovivad toetada õpilasi/õppijaid nende kasvamises, hariduse omandamises ja tänapäeva ühiskonda kaasamises ning tööturul hakkamasaamiseks. Väga paljudes riikides, sealhulgas ka Hispaanias, Itaalias, Bulgaarias ja Eestis on probleemiks õpilaste koolist väljalangevus ja nõrgad tulemused reaalainetes. See projekt ongi ellu kutsustud selleks, et projekti käigus luua, kasutades kogemusõppe meetodeid, materjalid aktiivõppeks. Seejärel, kasutades ja rakendades neid kontseptsioone ning vahetades projekti kestel oma teadmisi, kogemusi ja oskuseid, formeerida prototüübid ebarahuldavate ning mitte kõige paremate õpitulemustega õpilaste/õppijate ja nendega töötavate õpetajate abistamiseks ning toetamiseks, seda eriti reaalainetes aga ka sotsiaal- ja loodusainetes ning keeleõppes. Projekti eesmärkide täitmiseks teeme tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Mektoryga.

Projekti eesmärkide saavutamiseks on partnerid kavandanud kolm lühiajalist töötajate koolitust ja ühe õpilaste õppelähetuse.

Projekti kodulehekülgMAKerspaces for INnovation in TEACHing practices

Projekti nr: 2019-1-IT02-KA201-062448

Projekti periood: 01.09.2019 kuni 31.08.2021

Projekti pealkiri: „MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices“ – MAKINTEACH

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid:

  • ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO (Itaalia)
  • TRANSIT PROJECTES (Hispaania)
  • CENTAR ZA TVORCHESKO OBUCHENIE (Bulgaaria)
  • I.E.S. Juan Ciudad Duarte (Hispaania)
  • TALLINNA POLÜTEHNIKUM (Eesti)

Projekti sisu: Projektis “MakIN Teach – MAKerspaces for INnovation in Teaching” osalevad koolid ja organisatsioonid soovivad toetada õpilasi/õppijaid nende kasvamises, hariduse omandamises ja tänapäeva ühiskonda kaasamises ning tööturul hakkamasaamiseks. Väga paljudes riikides, sealhulgas ka Hispaanias, Itaalias, Bulgaarias ja Eestis on probleemiks õpilaste koolist väljalangevus ja nõrgad tulemused reaalainetes. See projekt ongi ellu kutsustud selleks, et projekti käigus luua, kasutades kogemusõppe meetodeid, materjalid aktiivõppeks. Seejärel, kasutades ja rakendades neid kontseptsioone ning vahetades projekti kestel oma teadmisi, kogemusi ja oskuseid, formeerida prototüübid ebarahuldavate ning mitte kõige paremate õpitulemustega õpilaste/õppijate ja nendega töötavate õpetajate abistamiseks ning toetamiseks, seda eriti reaalainetes aga ka sotsiaal- ja loodusainetes ning keeleõppes. Projekti eesmärkide täitmiseks teeme tihedat koostööd Tallinna Tehnikaülikooli ja Mektoryga.

Projekti eesmärkide saavutamiseks on partnerid kavandanud kolm lühiajalist töötajate koolitust ja ühe õpilaste õppelähetuse.

Projekti kodulehekülgMAKerspaces for INnovation in TEACHing practices