Piirideta ECVET – kujundades oskusi


Projekti number: 2015-1-EE01-KA102-013383

Projekti nimi: “Piirideta ECVET – kujundades oskusi” (PEKO)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti periood: 1.06.2015 – 31.05. 2017

Partnerkoolid:

Projekti sisu: Projekti eesmärgiks on luua Tallinna Polütehnikumi õpilastele erialapraktika võimalus välisriigis. Koostöös partnerkoolidega saadetakse kahe aasta jooksul 30-päevasele ettevõttepraktikale 44 õpilast. Projektis osalevate õpilaste puhul eeldame, et pärast välispraktika läbimist on süvenenud motivatsioon õpingute jätkamiseks, kasvanud algatusvõime ning ettevõtlikkus. Välispraktika kogemus annab tihti tööturul eelise, kuna võimaldab tutvuda reaalses tööelus tehnoloogiatega, mida Eestis veel ei kasutata.

Projekti kajastamine osalejate poolt: Meie siin kaugemal

Projekti number: 2015-1-EE01-KA102-013383

Projekti nimi: “Piirideta ECVET – kujundades oskusi” (PEKO)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti periood: 1.06.2015 – 31.05. 2017

Partnerkoolid:

Projekti sisu: Projekti eesmärgiks on luua Tallinna Polütehnikumi õpilastele erialapraktika võimalus välisriigis. Koostöös partnerkoolidega saadetakse kahe aasta jooksul 30-päevasele ettevõttepraktikale 44 õpilast. Projektis osalevate õpilaste puhul eeldame, et pärast välispraktika läbimist on süvenenud motivatsioon õpingute jätkamiseks, kasvanud algatusvõime ning ettevõtlikkus. Välispraktika kogemus annab tihti tööturul eelise, kuna võimaldab tutvuda reaalses tööelus tehnoloogiatega, mida Eestis veel ei kasutata.

Projekti kajastamine osalejate poolt: Meie siin kaugemal