Praktika

Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa.


Praktika läbiviimise kord (ÕKE Lisa 5)

Praktikajuhend 2022

Ettevõttepraktika protsessikirjeldus

Vaata ka:

Haridus- ja teadusministri 12.09.2013 määrus nr. 32 "Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord": https://www.riigiteataja.ee/akt/113092013006

Praktika läbiviimise kord (ÕKE Lisa 5)

Praktikajuhend 2022

Ettevõttepraktika protsessikirjeldus

Vaata ka:

Haridus- ja teadusministri 12.09.2013 määrus nr. 32 "Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord": https://www.riigiteataja.ee/akt/113092013006