Tasulised täienduskoolituskursused


Aprillis 2024 on kõigil fotograafiahuvilistel ainulaadne võimalus osa võtta kahest erilisest Bruce Tanner'i koolitusest: „Analoogfotograafia“ ja „Tänavafotograafia“.

Bruce Mackenzie Tanner (London, UK) – fotograaf, koolitaja, õpetaja.

Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala kutseõpetaja Bruce Tanner elab ja töötab igapäevaselt Ühendkuningriigis, kuid üks kord aastas kolib ta üheks kuuks Eestisse, et õpetada meie õpilasi. Läbi seitsme koostööaasta (alates 2017) on Bruce Tanner toonud lisandväärtust Eesti kutseharidusse ka rahvusvahelise kutsemeistrivõistluse Prin(t)ouch korraldusmeeskonna ja žüriiliikmena.

Bruce Tanner on lõpetanud University of Westminster’i fotograafia erialal ning omandanud London Metropolitan University’s õpetajakutse (PGCE), oma pika karjääri vältel on ta tegelenud paljude erinevate fotograafiažanritega ning õpetanud lisaks UK-le ja Eestile ka mujal Euroopas. Tema suurimaks kireks on analoogfotograafia ja mitte ainult, tööks pimikus on ta välja arendanud rakenduse F-Stop Printing Calculator, mis on ka kõigile huvilistele tasuta kättesaadav.

Vaata lähemalt: https://www.brucetanner.com/


ANALOOGFOTOGRAAFIA

Sissejuhatav kursus analoogfotograafiasse sobib kõikidele, nii algajatele kui ka oma oskusi ja teadmisi värskendada või täiendada soovivatele tegevfotograafidele. Kursusel vaatleme eeskätt särituse probleeme töötamisel mustvalgete ja värviliste negatiiv- ning positiivfilmidega. Kursuse käigus on võimalus uurida mustvalge filmi töötlemist. Sellel kursusel ei ole võimalik töid välja printida. Kursuse lõppedes peaks osalejal olema parem arusaam säritusest ja 35-mm mustvalge filmi töötlemisest, samuti filmi skaneerimisest.

Koolituse sisu:

 • Analoogkaameratega töötamise tutvustus ja kogemuste jagamine, särituse mõistmine (sisseehitatud arvestite, välismõõturite ja hallide kaartide kasutamine).
 • Alternatiivsed viisid särituse kasutamiseks negatiiv- või positiivfilmi puhul.
 • Filmitöötluse tutvustus.
 • Skaneerimisprotsessi selgitus, kasutades  üht osaleja säritatud filmi.
 • Filmi skaneerimine ja lisatöötlus.

Koolituse toimumise aeg: 
9. aprillil 2024, kell 17:30-20:15; 
23. aprillil 2024, kell 17:30-20:15;
30. aprillil 2024, kell 17:30-20:15

Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi.

Osalejate arv: 8 - 10. 

Koolituse hind: 250 EUR

Koha koolitusel tagab koolituse eest õigeaegne tasumine enne koolituse algust.

PÄEV 1
9. aprill, kell 17:30-20:15. Analoogkaameratega töötamise tutvustus ja kogemuste jagamine, särituse mõistmine (sisseehitatud arvestite, välismõõturite ja hallide kaartide kasutamine). Alternatiivsed viisid särituse kasutamiseks negatiiv- või positiivfilmi puhul. Filmitöötluse tutvustus.  

PÄEV 2
23. aprill, kell 17:30-20:15. Filmi paigaldus ja töötlemine. Skaneerimisprotsessi selgitus, kasutades osaleja säritatud filmi.

OHUTUSNÕUDED:
1. Kui olete kunagi põdenud nahapõletikku või olete fotokemikaalide suhtes allergiline, peate sellest juhendajale teada andma, kes nõustab teid vajalike täiendavate ettevaatusmeetmete osas.
2. Kui olete rase ja/või teil on varem esinenud hingamisteede probleeme, küsige juhendajalt nõu ja abi võimaluste kohta kasutada filmitöötlusprotsessis asenduskemikaale.

PÄEV 3
30. aprill, kell 17:30-20:15. Skaneerimine ja lisatöötlus. Oma valminud piltide jaoks võite kaasa võtta USB-mälupulga või välise kettaseadme.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Tallinna Polütehnikumi õppeklassides B201, B210 ja analoogfotograafia laboris B204. Õppeklassides olemas kõik koolituseks vajalikud arvutid jm. seadmed ning materjalid.

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Koolitatav peab osalema koolitusel 100% ulatuses;
 • Koolitus lõpeb praktilise tööga.

Koolitusele registreerumine kestab kuni 29. märtsini 2024.

Täiendav info ja registreerumine: 
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604,
e-post: kursused@tptlive.ee

Koolituse õppekava.

algusesse


TÄNAVAFOTOGRAAFIA

Kaheosaline sissejuhatav kursus tänavafotograafiasse. Kursusel vaadeldakse mõningaid tänavafotograafia praktikaid koos näidetega erinevatest lähenemisviisidest ja seejärel käsitletakse tänavafotograafiaga tegelemisel eetikaga seotud probleeme. Kursusel osalejal peab endal kaasas olema digikaamera ning osaleja peab eelnevalt olema vilunud säritusaja ja teravussügavuse kasutamises. 

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus tänavafotograafiasse.
 • Tänavafotograafide-praktikute tööde lähenemisviiside vaatlus ja analüüs.
 • Arutelu, mida tänavafotograafia termin täpselt tähendab.
 • Eetikaga seotud teemade käsitlemine tänavafotograafias.
 • Praktiline osa (pildistamine linnaruumid)
 • Arutelu, tagasiside ja tehtud piltide analüüs. 

Koolituse toimumise aeg:
20. aprill 2024, kell 10:00-16:00
2. mai 2024, kell 17:30-20:15.

Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi.

Osalejate arv: 12.

Koolituse hind: 200 EUR

Koha koolitusel tagab koolituse eest õigeaegne tasumine enne koolituse algust.

PÄEV 1
20. aprill, kell 10:00-16:00. Esimesel kohtumisel vaadeldakse mõningaid tänavafotograafia praktikaid viimase 100 aasta jooksul, millele järgneb arutelu, mis on tänavafoto ja kuidas seda huvitavaks muuta. Seejärel arutleme teemasid tänavafotograafia eetikast ning selle seaduslikkusest. Päeva teises pooles käsitletakse tegelikku pildistamist ja minnakse pildistama. Osalejal peab kaasas olema oma digikaamera. Seejärel tehakse valik oma 8 parimast pildist ja valmistatakse ette esitlus nende näitamiseks järgmisel kohtumisel.
  
PÄEV 2
2. mai, kell 17:30-20:15. Sellel kohtumisel vaadatakse osalejate tehtud pilte ja arutatakse neid rühmas eesmärgiga arendada edasi oma pildistamisoskusi.
 
Õppekeskkonna kirjeldus: 
Õppetöö toimub Tallinna Polütehnikumi õppeklassis B201 ja linnaruumis. Õppeklassis on olemas koolituseks vajalikud arvutid.  

 Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid: 

 • Koolitatav peab osalema koolitusel 100% ulatuses; 
 • Koolitus lõpeb praktilise tööga. 

Koolitusele registreerumine kestab kuni 8. aprillini 2024.

Täiendav info ja registreerumine: 
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604,
e-post: kursused@tptlive.ee

Koolituse õppekava.

algusesse

Aprillis 2024 on kõigil fotograafiahuvilistel ainulaadne võimalus osa võtta kahest erilisest Bruce Tanner'i koolitusest: „Analoogfotograafia“ ja „Tänavafotograafia“.

Bruce Mackenzie Tanner (London, UK) – fotograaf, koolitaja, õpetaja.

Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala kutseõpetaja Bruce Tanner elab ja töötab igapäevaselt Ühendkuningriigis, kuid üks kord aastas kolib ta üheks kuuks Eestisse, et õpetada meie õpilasi. Läbi seitsme koostööaasta (alates 2017) on Bruce Tanner toonud lisandväärtust Eesti kutseharidusse ka rahvusvahelise kutsemeistrivõistluse Prin(t)ouch korraldusmeeskonna ja žüriiliikmena.

Bruce Tanner on lõpetanud University of Westminster’i fotograafia erialal ning omandanud London Metropolitan University’s õpetajakutse (PGCE), oma pika karjääri vältel on ta tegelenud paljude erinevate fotograafiažanritega ning õpetanud lisaks UK-le ja Eestile ka mujal Euroopas. Tema suurimaks kireks on analoogfotograafia ja mitte ainult, tööks pimikus on ta välja arendanud rakenduse F-Stop Printing Calculator, mis on ka kõigile huvilistele tasuta kättesaadav.

Vaata lähemalt: https://www.brucetanner.com/


ANALOOGFOTOGRAAFIA

Sissejuhatav kursus analoogfotograafiasse sobib kõikidele, nii algajatele kui ka oma oskusi ja teadmisi värskendada või täiendada soovivatele tegevfotograafidele. Kursusel vaatleme eeskätt särituse probleeme töötamisel mustvalgete ja värviliste negatiiv- ning positiivfilmidega. Kursuse käigus on võimalus uurida mustvalge filmi töötlemist. Sellel kursusel ei ole võimalik töid välja printida. Kursuse lõppedes peaks osalejal olema parem arusaam säritusest ja 35-mm mustvalge filmi töötlemisest, samuti filmi skaneerimisest.

Koolituse sisu:

 • Analoogkaameratega töötamise tutvustus ja kogemuste jagamine, särituse mõistmine (sisseehitatud arvestite, välismõõturite ja hallide kaartide kasutamine).
 • Alternatiivsed viisid särituse kasutamiseks negatiiv- või positiivfilmi puhul.
 • Filmitöötluse tutvustus.
 • Skaneerimisprotsessi selgitus, kasutades  üht osaleja säritatud filmi.
 • Filmi skaneerimine ja lisatöötlus.

Koolituse toimumise aeg: 
9. aprillil 2024, kell 17:30-20:15; 
23. aprillil 2024, kell 17:30-20:15;
30. aprillil 2024, kell 17:30-20:15

Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi.

Osalejate arv: 8 - 10. 

Koolituse hind: 250 EUR

Koha koolitusel tagab koolituse eest õigeaegne tasumine enne koolituse algust.

PÄEV 1
9. aprill, kell 17:30-20:15. Analoogkaameratega töötamise tutvustus ja kogemuste jagamine, särituse mõistmine (sisseehitatud arvestite, välismõõturite ja hallide kaartide kasutamine). Alternatiivsed viisid särituse kasutamiseks negatiiv- või positiivfilmi puhul. Filmitöötluse tutvustus.  

PÄEV 2
23. aprill, kell 17:30-20:15. Filmi paigaldus ja töötlemine. Skaneerimisprotsessi selgitus, kasutades osaleja säritatud filmi.

OHUTUSNÕUDED:
1. Kui olete kunagi põdenud nahapõletikku või olete fotokemikaalide suhtes allergiline, peate sellest juhendajale teada andma, kes nõustab teid vajalike täiendavate ettevaatusmeetmete osas.
2. Kui olete rase ja/või teil on varem esinenud hingamisteede probleeme, küsige juhendajalt nõu ja abi võimaluste kohta kasutada filmitöötlusprotsessis asenduskemikaale.

PÄEV 3
30. aprill, kell 17:30-20:15. Skaneerimine ja lisatöötlus. Oma valminud piltide jaoks võite kaasa võtta USB-mälupulga või välise kettaseadme.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Tallinna Polütehnikumi õppeklassides B201, B210 ja analoogfotograafia laboris B204. Õppeklassides olemas kõik koolituseks vajalikud arvutid jm. seadmed ning materjalid.

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

 • Koolitatav peab osalema koolitusel 100% ulatuses;
 • Koolitus lõpeb praktilise tööga.

Koolitusele registreerumine kestab kuni 29. märtsini 2024.

Täiendav info ja registreerumine: 
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604,
e-post: kursused@tptlive.ee

Koolituse õppekava.

algusesse


TÄNAVAFOTOGRAAFIA

Kaheosaline sissejuhatav kursus tänavafotograafiasse. Kursusel vaadeldakse mõningaid tänavafotograafia praktikaid koos näidetega erinevatest lähenemisviisidest ja seejärel käsitletakse tänavafotograafiaga tegelemisel eetikaga seotud probleeme. Kursusel osalejal peab endal kaasas olema digikaamera ning osaleja peab eelnevalt olema vilunud säritusaja ja teravussügavuse kasutamises. 

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus tänavafotograafiasse.
 • Tänavafotograafide-praktikute tööde lähenemisviiside vaatlus ja analüüs.
 • Arutelu, mida tänavafotograafia termin täpselt tähendab.
 • Eetikaga seotud teemade käsitlemine tänavafotograafias.
 • Praktiline osa (pildistamine linnaruumid)
 • Arutelu, tagasiside ja tehtud piltide analüüs. 

Koolituse toimumise aeg:
20. aprill 2024, kell 10:00-16:00
2. mai 2024, kell 17:30-20:15.

Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi.

Osalejate arv: 12.

Koolituse hind: 200 EUR

Koha koolitusel tagab koolituse eest õigeaegne tasumine enne koolituse algust.

PÄEV 1
20. aprill, kell 10:00-16:00. Esimesel kohtumisel vaadeldakse mõningaid tänavafotograafia praktikaid viimase 100 aasta jooksul, millele järgneb arutelu, mis on tänavafoto ja kuidas seda huvitavaks muuta. Seejärel arutleme teemasid tänavafotograafia eetikast ning selle seaduslikkusest. Päeva teises pooles käsitletakse tegelikku pildistamist ja minnakse pildistama. Osalejal peab kaasas olema oma digikaamera. Seejärel tehakse valik oma 8 parimast pildist ja valmistatakse ette esitlus nende näitamiseks järgmisel kohtumisel.
  
PÄEV 2
2. mai, kell 17:30-20:15. Sellel kohtumisel vaadatakse osalejate tehtud pilte ja arutatakse neid rühmas eesmärgiga arendada edasi oma pildistamisoskusi.
 
Õppekeskkonna kirjeldus: 
Õppetöö toimub Tallinna Polütehnikumi õppeklassis B201 ja linnaruumis. Õppeklassis on olemas koolituseks vajalikud arvutid.  

 Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid: 

 • Koolitatav peab osalema koolitusel 100% ulatuses; 
 • Koolitus lõpeb praktilise tööga. 

Koolitusele registreerumine kestab kuni 8. aprillini 2024.

Täiendav info ja registreerumine: 
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604,
e-post: kursused@tptlive.ee

Koolituse õppekava.

algusesse