Töökeskkond


Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja, keda tööandja on volitanud ettevõttes täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi. 
Tallinna Polütehnikumi töökeskkonnaspetsialist on kutseõpetaja Aleksei Lukašin, aleksei.lukasin (at) tptlive.ee
Volitused kehtivad alates 01.03.2024


Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes.
Tallinna Polütehnikumi töökeskkonnavolinik on kutseõpetaja Roman Petrašvili, roman.petrasvili (at) tptlive.ee
Volitused kehtivad alates 19.12.2019

Töökeskkonnaspetsialist

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja, keda tööandja on volitanud ettevõttes täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi. 
Tallinna Polütehnikumi töökeskkonnaspetsialist on kutseõpetaja Aleksei Lukašin, aleksei.lukasin (at) tptlive.ee
Volitused kehtivad alates 01.03.2024


Töökeskkonnavolinik

Töökeskkonnavolinik on töötajate valitud esindaja töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes.
Tallinna Polütehnikumi töökeskkonnavolinik on kutseõpetaja Roman Petrašvili, roman.petrasvili (at) tptlive.ee
Volitused kehtivad alates 19.12.2019