• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

IPC koolituskeskus

Teated

TÄHTIS!

Valitsus pikendas 1.04.2021 korraldusega 11. märtsist 2021 kehtima hakanud piirangute korraldust haridusvaldkonnale, sealhulgas kutseõppeasutustele kuni 25. aprillini 2021.

Detailselt on info saadaval HTM veebis www.hm.ee/koroona

Tallinna Polütehnikum on alates 1.märtsist kuni 25. aprillini 2021.a. distantsõppel.
Kuni 25. aprillini 2021 on õpilastel keelatud viibida ja liikuda kooli õppehoonetes, välja arvatud:

  • praktilise õppe erandjuhtudel (vt allpool);
  • 19. ja 21-23 aprillil 2021 üldhariduslike riigieksamite sooritamisel (ainult eksamiruumides);
  • 16. aprillil 2021 neile õpilastele, kes soovivad enne üldhariduslike riigieksamite sooritamist teha PCR koroonatesti (kurguloputusvedeliku proov). Testimine toimub eelregistreerimise alusel kooli võimlas, sissepääs kooli siseõuest söökla ukse kaudu. Täpsem info tulekul.

Kooli töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida (kes ei ole karantiinis ega eneseisolatsioonis). Siseruumides tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine.
Õppetöö toimub distantsilt elektrooniliste kanalite ja vahendite kaudu.

Samuti kehtivad kuni 25. aprillini täiendavad piirangud siseruumides toimuvale sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele, täienduskoolitusele ja täiendusõppele. 
Siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe ei ole lubatud.
Tegevusi võib läbi viia üksnes distantsilt.

Maskide kandmine muutub kohustuslikuks.
Alates 1. märtsist tuleb haridusasutustes siseruumides kanda maski.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Praktiline õpe koolis
Erandkorras võivad koolis viibida ja osaleda kontaktõppes vaid õpilased, kes sooritavad koolis praktilist õpet kooli poolt kehtestatud korra ja kinnitatud ajakava kohaselt.

NB! Veel infot:

Koolitoit: Kooli söökla on 1.märtsist kuni 25. aprillini 2021 kohapealseks toitlustamiseks suletud.
Õpilased, kellel on õigus saada tasuta koolitoitu, saavad iga nädala eest toidupakid.

  • Toidupakid väljastatakse kooli sööklast ainult jooksva nädala kolmapäeviti ajavahemikus kell 10.00-14.00 ja ainult ÕPILASPILETI alusel. Teistel päevadel ja muude dokumentide alusel toidupakke ei väljastata.
  • Välja võtmata toidupakki ei ole võimalik välja võtta järgneval nädalal ega mõnel muul päeval.
  • Sisenemine sööklasse paki kättesaamiseks toimub läbi kooli hoovi. Avatud on kooli hoovist sööklasse viiv otseuks. Läbi õppehoone sööklasse ei saa.

Õpilaskodu: Tallinna Tööstushariduskeskuse Sõpruse pst. õpilaskodu meie kasutataval korrusel saavad ajavahemikus 1. märtsist kuni 25. aprillini 2021 viibida vaid õpilased, kes elavad õpilaskodus ettevõttepraktika ajal või kes sooritavad koolis erandkorras praktilist õpet vastavalt ülal toodud tingimustele. Majutamine on lubatud ainult nendel nädalatel, mil toimub praktiline õpe vastavalt kinnitatud ajakavale.

Üldhariduslike riigieksamite kontaktkonsultatsioonid:
Üldhariduslike riigieksamite kontaktkonsultatsioonid ei ole hetkel lubatud. Konsultatsioone võib teha distantsilt elektrooniliste kanalite kaudu.

Täpne info on saadetud kõikidele kooli õpetajatele, töötajatele ja õpilastele nende kooli e-posti aadressile 5. aprillil 2021.