• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

IPC koolituskeskus

Teated

Dokumentide vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks algas 18. mail. Dokumente võetakse vastu valdavalt elektrooniliselt.

Põhikooli baasil dokumentide vastuvõtt on valdavalt lõppenud. Toimub lisavastuvõtt üksikutele vabadele kohtadele erialadele: sisetööde elektrik, automaatik, elektroonikaseadmete tehnik, trükkal ja trükiettevalmistaja. Vaata lähemalt ja täida sisseastumisavaldus siit: SISSEASTUJALE.

Jätkub dokumentide vastuvõtt keskkooli baasil päevaõppesse ja sessiooniõppesse.

Uuri lähemalt sisseastumise korra kohta, tutvu erialadega ja täida sisseastumisavaldus siit: SISSEASTUJALE.

*******

TÄHELEPANU!

Tallinna Polütehnikum korraldab avaliku konkursi õpetajate vaba ametikoha täitmiseks, vaata lähemalt tööpakkumiste rubriigist.

*******

TÄHELEPANU!

Eriolukorra lõpp ja haridusvaldkond:
Täpsem operatiivinfo on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt: www.hm.ee/et/koroona

Eriolukord lõppes 17. mail, kuid riigis jätkub tervishoiualane hädaolukord.

Valitsus vaatab regulaarselt üle piirangute vajadust, kuid mitmed tervise hoidmise ja viiruse leviku tõkestamise seisukohast olulised kitsendused jäävad kehtima.

Alates 19. juunist:

  •  2+2 reegli asemel kehtib inimeste hajutamise nõue. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid 2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua.
  • Kõik teised kehtestatud nõuded osalejate arvu, ruumi täituvuse, desinfitseerimisvahendite ja muu kohta, jäävad kehtima.

Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ja www.kriis.ee

Kool jätkab distantsõppel kuni õppeaasta lõpuni (30.augustini 2020), välja arvatud üksikud erandid. Töökorralduslik regulatsioon, registreerimine ning sissepääs koolihoonesse on sätestatud kooli Ajutistes töökorralduse reeglites (kehtivad alates 18.05.2020.a. kuni nende tühistamiseni või uute regulatsioonide kehtestamiseni). Valdaval osal õpetajatest on suvepuhkus 25.06-19.08.

Olukord edaspidi (st. ka uue õppeaasta alguses septembrist) sõltub viiruse taandumisest ning uutest ametlikest juhistest ning soovitustest.

Kantselei üldkontakt: info@tptlive.ee, telefon:  610 3601 (tööpäeviti kell 9.00 - 14.00)