• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

Ettevõtjale

Teated

Riigieksamite toimumise ajad:

22. aprill - eesti keel kui emakeel
23. - 25. aprill - eesti keel kui teine keel, kirjalik ja suuline
(NB! Kohustuslik vene õppekeelega rühmadele)
6. mai - inglise keel, kirjalik
7. - 13. mai - inglise keel, suuline
24. mai - matemaatika (kitsas ja lai)