• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

Ettevõtjale

Teated

5 aastat TPFFi!

Viiendat korda toimuv Tallinna Polütehnikumi Filmifestival -TPFF - on lühifilmide võistlus, kus saavad osaleda Eesti kutse- ja üldhariduskoolide õpilased! 2020. aastal saavad kutseõppeasutuste ja gümnaasiumite õpilaste kõrval esmakordselt osaleda ka kõrgkoolide ja ülikoolide tudengid ja huvikoolide noored.

Tööde esitamise tähtaeg - neljapäev, 5. märts 2020, kell 12.00.

Vaata infot: https://filmifestival.tptlive.ee/osalejale