• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

Ettevõtjale

Teated

 

Riigieksamite toimumise ajad:

16. aprill 2018 – eesti keel kui emakeel
17. – 19. aprill – eesti keel kui teine keel, kirjalik ja suuline (NB! Kohustuslik vene õppekeelega rühmadele!)
4. mai – inglise keel, kirjalik
7.-8. mai – inglise keel, suuline
25. mai – matemaatika (kitsas ja lai)