Erasmus+ edukate ettevõtjate ja aktiivsete kodanike projekt


Projekti nr: 2014-0025-KA201-25

Projekti nimi: „Successful Social Entrepreneurs and Active Citizens“ (SSEAC).

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti periood: 1.09.2014 – 31.08.2016

Partnerkool: Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro – AEVA (Portugal)

Projekti sisu: partnerkoolid töötavad välja innovatiivse veebilehe, korraldavad lühiajalisi õpilasgruppide vahetusi ning viivad läbi töötajatele suunatud ühiseid koolitustegevusi nii Eestis kui Portugalis. Tallinna Polütehnikumist osalevad projektis õpilased IT, fotograafia ja multimeedia erialadelt.

Projekti nr: 2014-0025-KA201-25

Projekti nimi: „Successful Social Entrepreneurs and Active Citizens“ (SSEAC).

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti periood: 1.09.2014 – 31.08.2016

Partnerkool: Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro – AEVA (Portugal)

Projekti sisu: partnerkoolid töötavad välja innovatiivse veebilehe, korraldavad lühiajalisi õpilasgruppide vahetusi ning viivad läbi töötajatele suunatud ühiseid koolitustegevusi nii Eestis kui Portugalis. Tallinna Polütehnikumist osalevad projektis õpilased IT, fotograafia ja multimeedia erialadelt.