Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühma koosseis

Tallinna Polütehnikumi haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühm on moodustatud õpilase haridusliku erivajaduse tuvastamiseks ning vajalike tugiteenuste või tugimeetmete määramiseks ja rakendusplaani koostamiseks, sealhulgas meetmete tulemuslikkuse hindamiseks, muutmiseks ning rakendamise lõpetamiseks.


Tallinna Polütehnikumi haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühma kuuluvad:

Helen Pärk -  õppealadirektor (tugirühma juht, vastutav töötaja)
Cathy Ojaste -  koolipsühholoog 
Viivika Volt - sotsiaalpedagoog
Jelena Arhangelskaja - sotsiaalpedagoog
Toivo Pärnpuu - IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja
Inga Protassova - meedia erialaosakonna juhataja
Natalja Tšurkina - energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja
Merle Juhanson - õppekorraldusjuht
õpperühma(de) juhataja(d), kuhu õpperühma HEV õpilane on arvatud

Tugirühma töökord

Vaata ka:

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase toetamise ning tugimeetmete osutamise tingimused ja kord (ÕKE Lisa 2)

Haridus- ja teadusministri 28.12.2018 a määrus nr. 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord":
https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008

Tallinna Polütehnikumi haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühma kuuluvad:

Helen Pärk -  õppealadirektor (tugirühma juht, vastutav töötaja)
Cathy Ojaste -  koolipsühholoog 
Viivika Volt - sotsiaalpedagoog
Jelena Arhangelskaja - sotsiaalpedagoog
Toivo Pärnpuu - IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja
Inga Protassova - meedia erialaosakonna juhataja
Natalja Tšurkina - energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja
Merle Juhanson - õppekorraldusjuht
õpperühma(de) juhataja(d), kuhu õpperühma HEV õpilane on arvatud

Tugirühma töökord

Vaata ka:


Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase toetamise ning tugimeetmete osutamise tingimused ja kord (ÕKE Lisa 2)

Haridus- ja teadusministri 28.12.2018 a määrus nr. 35 "Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord":
https://www.riigiteataja.ee/akt/108012019008