Innovation through cooperation


Projekti pealkiri: „Innovation through cooperation” - EKFI  Plus

Projekti nr: 2022-1-NL01-KA220-VET-000085437

Projekti periood: 01.09.2022 kuni 31.08.2024.

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid:

 • Stichting Stivako (Holland) - projekti koordinator
 • Fundació Privada Indústries Gràfiques - Escola Antoni Algueró (Hispaania)
 • Tallinna Polütehnikum (Eesti)
 • Arteveldehoge School (Belgia)
 • Muldis C&E (Holland)
 • Pamepistimio Dytikis Attikis (Kreeka)

Projekti sisu: Jätkuprojekt Erasmus+ projektile „Exchange knowledge for Future Innovation“ EKFI, mille jooksul loodi elektrooniline vahendusplatvorm (keskkond), kuhu paigutati innovatiivseid õppematerjale, uurimustöid, kaardistati kasutajate kompetentsid ja vajadused. Uue projekti põhieesmärk on tuua kokku haridustöötajad, õppejõud ja õpetajad, teadlased erinevatest Euroopa riikidest ja töötada ühiselt välja õppematerjale, mida saaks kasutada erinevate meedia erialade õppetamisel. Lisaks töötatakse välja uus ettevõtluse/juhtimise õppematerjal meedia erialadele, pöörates eriti suurt rõhku koostööle rahvusvahelistes töörühmades. Kogu materjal koondatakse elektroonilisele vahendusplatvormile.

Projekti kodulehthttps://www.ekfi-project.com/

Õppematerjalide jagamise platvorm: https://ekfi.eu/

Projekti pealkiri: „Innovation through cooperation” - EKFI  Plus

Projekti nr: 2022-1-NL01-KA220-VET-000085437

Projekti periood: 01.09.2022 kuni 31.08.2024.

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Projekti partnerid:

 • Stichting Stivako (Holland) - projekti koordinator
 • Fundació Privada Indústries Gràfiques - Escola Antoni Algueró (Hispaania)
 • Tallinna Polütehnikum (Eesti)
 • Arteveldehoge School (Belgia)
 • Muldis C&E (Holland)
 • Pamepistimio Dytikis Attikis (Kreeka)

Projekti sisu: Jätkuprojekt Erasmus+ projektile „Exchange knowledge for Future Innovation“ EKFI, mille jooksul loodi elektrooniline vahendusplatvorm (keskkond), kuhu paigutati innovatiivseid õppematerjale, uurimustöid, kaardistati kasutajate kompetentsid ja vajadused. Uue projekti põhieesmärk on tuua kokku haridustöötajad, õppejõud ja õpetajad, teadlased erinevatest Euroopa riikidest ja töötada ühiselt välja õppematerjale, mida saaks kasutada erinevate meedia erialade õppetamisel. Lisaks töötatakse välja uus ettevõtluse/juhtimise õppematerjal meedia erialadele, pöörates eriti suurt rõhku koostööle rahvusvahelistes töörühmades. Kogu materjal koondatakse elektroonilisele vahendusplatvormile.

Projekti kodulehthttps://www.ekfi-project.com/

Õppematerjalide jagamise platvorm: https://ekfi.eu/