Meie koolist

Kooli nõukogu

Kooli nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine.


Tallinna Polütehnikumi nõukogusse kuuluvad:

Kalle Sammal – direktor
Toivo Pärnpuu – arendus- ja haldusdirektor
Helen Pärk – õppealadirektor
Aide Teetlaus – kantseleijuht-direktori abi
Timo Triisa – IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja
Inga Protassova – meedia erialaosakonna juhataja
Natalja Tšurkina – energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja
Andres Ojalill – IT ja elektroonika kompetentsijuht
Merle Juhanson – õppekorraldusjuht
Kersti Sammal – infokeskuse juhataja-infojuht
Lembit Kukk – praktikakeskuse juhataja-praktikajuht
Ege Meister – täiendõppekeskuse juhataja-täiendõppejuht
Rein Tomson – majandusosakonna juhataja
Pille Raud – raamatukogu juhataja
Sirje Teinveld – õpilaskodu majutusjuht
Rutt Kukk – töötajate usaldusisik
Viivika Volt – sotsiaalpedagoog
Kaisa Liimets – huvijuht
Cathy Ojaste – koolipsühholoog
õpilasesinduse esimees – õpilaskonna esindaja

Vaata ka:

Kutseõppeasutuse seadus:
www.riigiteataja.ee/akt/116062020008

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus: 
www.riigiteataja.ee/akt/116082019008

Tallinna Polütehnikumi nõukogusse kuuluvad:

Kalle Sammal – direktor
Toivo Pärnpuu – arendus- ja haldusdirektor
Helen Pärk – õppealadirektor
Aide Teetlaus – kantseleijuht-direktori abi
Timo Triisa – IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja
Inga Protassova – meedia erialaosakonna juhataja
Natalja Tšurkina – energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja
Andres Ojalill – IT ja elektroonika kompetentsijuht
Merle Juhanson – õppekorraldusjuht
Kersti Sammal – infokeskuse juhataja-infojuht
Lembit Kukk – praktikakeskuse juhataja-praktikajuht
Ege Meister – täiendõppekeskuse juhataja-täiendõppejuht
Rein Tomson – majandusosakonna juhataja
Pille Raud – raamatukogu juhataja
Sirje Teinveld – õpilaskodu majutusjuht
Rutt Kukk – töötajate usaldusisik
Viivika Volt – sotsiaalpedagoog
Kaisa Liimets – huvijuht

Cathy Ojaste – koolipsühholoog
õpilasesinduse esimees – õpilaskonna esindaja

Vaata ka:

Kutseõppeasutuse seadus:
www.riigiteataja.ee/akt/116062020008

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus: 
www.riigiteataja.ee/akt/116082019008