MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership


Projekti number: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642

Projekti periood: 01.11.2021 kuni 31.12.2023

Projekti pealkiri: MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Partnerid:

 • BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (GOVERNMENT OFFICE OF BÉKÉS COUNTY) (Ungari) – koordinaator
 • GFE TECHNICAL AND VOCATIONAL SCHOOL, GYMNASIUM AND COLLEGE OF BÉKÉS (Ungari)
 • KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM (KODOLÁNYI JÁNOS UNIVERSITY) (Ungari)
 • EFCC ESTONIAN FIELDBUS COMPETENCY CENTRE OÜ (Eesti)
 • TALLINA POLÜTECHNIKUM (Eesti)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.  (Saksamaa)
 • AJOFM COSVANA (Rumeenia)
 • UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Hispaania)

Projekti sisu:
Projekti peamine eesmärk on täiskasvanute digipädevuste ja digiteadlikkuse arendamine. Partnerorganisatsioonid jagavad meetodeid, mida nad hetkel juba rakendavad madalate digioskustega täiskasvanute digitaseme määramisel, samuti nende teadmiste rakendamine õppetöös, koolitajate ettevalmistamisel digiõppeks, diferentseeritud (nt täiskasvanute eri põlvkondade puhul), õppemeetodid. Projekti laialdasem eesmärk on luua erinevate õppeasutuste/tööandjate võrgustik, kellest saaks nö. tugivõrgustik digipädevuste arendamiseks ja laialdasemaks levitamiseks Euroopas.

Projekti kokkuvõte:
Békési maakonna valitsuse koostöös Ferenc Gáli Ülikooli, János Kodolányi Ülikooli ning Saksamaa, Eesti, Hispaania ja Rumeenia partnerorganisatsioonidega viis ellu Erasmus + projekti nr. KA2 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 „MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership“, mille eesmärk oli heade tavade vahetamine täiskasvanute õppes.
Kaheaastase projekti jooksul - alates jaanuarist 2022 - väikepartnerlused täiskasvanuhariduse valdkonnas - laiendasid partnerorganisatsioonid oma töövahendite arsenaleid täiskasvanute digipädevuste arendamise meetodite osas, õppides üksteiselt.
Partnerorganisatsioonid jagasid ka oma kogemusi ja meetodeid, mis on rakendatud teenuste pakkumisel täiskasvanutele, kellel on madalad digioskused, digipädevuste taseme määramisel ja neile õppetöös krediteerimisel, laialdaselt levinud digivahendite kasutamisel täiskasvanute hariduses ning õpetajate ettevalmistamisel digihariduseks ja koostöösüsteemide käitamisel.
Projekti üks peamisi tulemusi on Parimate tavade brošüür - inglise keeles ja tõlgitud partnerorganisatsioonide rahvuskeeltesse -, mis tutvustab partnerorganisatsioonide kasutatavaid meetodeid ning nende tegevuse kogemusi ja tulemusi.
Lisaks tegid partnerid ettepaneku raamistiku kohta täiskasvanuharidusega seotud spetsialistide edasiseks koolitamiseks digitaalsete ja diferentseeritud õppemeetodite ulatuslikuks rakendamiseks.
Lõpuks koostasid partnerid arenguettepaneku poliitikakujundajatele, täiskasvanuhariduse pakkujatele ja teistele asjakohastele organisatsioonidele täiskasvanute digipädevuste ning täiskasvanuhariduse digimuutuse arendamise hõlbustamiseks.
Projekti elluviimisel pööratakse erilist tähelepanu mõjude mõõtmisele. Projekti teisel aastal valib iga partnerluse liige vähemalt ühe õpitud hea tavade, millest arvatakse, et see võiks oluliselt parandada nii nende enda kui ka riikliku partnerite võrgustiku professionaalset tööd, proovides seda välja ja võimalikult hiljem rakendades. Meetodite integreerimise kogemusi institutsionaalsesse toimimisse tutvustatakse projekti lõpus kokkuvõtlikus uuringus.

Parimate tavade brošüür - inglise keeles
Parimate tavade brošüür - eesti keeles
Raamistik spetsialistide edasiseks koolitamiseks - inglise keeles
Arenguettepanek - inglise keeles
Arenguettepanek - eesti keeles

Summary:
The Government Office of Békés County, in collaboration with Ferenc Gál University, János Kodolányi University, and partner organizations from Germany, Estonia, Spain, and Romania, implemented Erasmus+ project no. KA2 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 titled "MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership", aimed at exchanging best practices in adult education.
Over the two-year project period - starting from January 2022 - small-scale partnerships in the field of adult education expanded the toolkit of partner organizations in terms of methods for developing digital competencies among adults, through mutual learning.
Partner organizations also shared their experiences and methods applied in providing services to adults with low digital skills, in assessing the level of digital competencies and accrediting them in education, in the widespread use of digital tools in adult education, and in preparing teachers for digital education and operating collaborative systems.
One of the main outcomes of the project is the Best Practices Brochure - available in English and translated into the national languages of partner organizations - which introduces the methods used by partner organizations and their experiences and results.
Additionally, partners proposed a framework for the further training of professionals in adult education to extensively implement digital and differentiated teaching methods.
Finally, partners drafted a development proposal for policymakers, adult education providers, and other relevant organizations to facilitate the development of adult digital skills and the digital transformation of adult education.
Special attention will be given to impact measurement during the project implementation. In the second year of the project, each member of the partnership will select at least one learned best practice believed to significantly improve their own professional work as well as that of the national network of partners, by trying it out and potentially applying it later. Experiences of integrating methods into institutional functioning will be presented in a summary study at the end of the project.

Brochure of Best Practices - in English
Brochure of Best Practices - in Estonian
Framework for the further training of professionals - in English
Development proposal - in English
Development proposal - in Estonian

Projekti number: 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642

Projekti periood: 01.11.2021 kuni 31.12.2023

Projekti pealkiri: MAP- Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+

Partnerid:

 • BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (GOVERNMENT OFFICE OF BÉKÉS COUNTY) (Ungari) – koordinaator
 • GFE TECHNICAL AND VOCATIONAL SCHOOL, GYMNASIUM AND COLLEGE OF BÉKÉS (Ungari)
 • KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM (KODOLÁNYI JÁNOS UNIVERSITY) (Ungari)
 • EFCC ESTONIAN FIELDBUS COMPETENCY CENTRE OÜ (Eesti)
 • TALLINA POLÜTECHNIKUM (Eesti)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.  (Saksamaa)
 • AJOFM COSVANA (Rumeenia)
 • UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Hispaania)

Projekti sisu:
Projekti peamine eesmärk on täiskasvanute digipädevuste ja digiteadlikkuse arendamine. Partnerorganisatsioonid jagavad meetodeid, mida nad hetkel juba rakendavad madalate digioskustega täiskasvanute digitaseme määramisel, samuti nende teadmiste rakendamine õppetöös, koolitajate ettevalmistamisel digiõppeks, diferentseeritud (nt täiskasvanute eri põlvkondade puhul), õppemeetodid. Projekti laialdasem eesmärk on luua erinevate õppeasutuste/tööandjate võrgustik, kellest saaks nö. tugivõrgustik digipädevuste arendamiseks ja laialdasemaks levitamiseks Euroopas.

Projekti kokkuvõte:
Békési maakonna valitsuse koostöös Ferenc Gáli Ülikooli, János Kodolányi Ülikooli ning Saksamaa, Eesti, Hispaania ja Rumeenia partnerorganisatsioonidega viis ellu Erasmus + projekti nr. KA2 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 „MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership“, mille eesmärk oli heade tavade vahetamine täiskasvanute õppes.
Kaheaastase projekti jooksul - alates jaanuarist 2022 - väikepartnerlused täiskasvanuhariduse valdkonnas - laiendasid partnerorganisatsioonid oma töövahendite arsenaleid täiskasvanute digipädevuste arendamise meetodite osas, õppides üksteiselt.
Partnerorganisatsioonid jagasid ka oma kogemusi ja meetodeid, mis on rakendatud teenuste pakkumisel täiskasvanutele, kellel on madalad digioskused, digipädevuste taseme määramisel ja neile õppetöös krediteerimisel, laialdaselt levinud digivahendite kasutamisel täiskasvanute hariduses ning õpetajate ettevalmistamisel digihariduseks ja koostöösüsteemide käitamisel.
Projekti üks peamisi tulemusi on Parimate tavade brošüür - inglise keeles ja tõlgitud partnerorganisatsioonide rahvuskeeltesse -, mis tutvustab partnerorganisatsioonide kasutatavaid meetodeid ning nende tegevuse kogemusi ja tulemusi.
Lisaks tegid partnerid ettepaneku raamistiku kohta täiskasvanuharidusega seotud spetsialistide edasiseks koolitamiseks digitaalsete ja diferentseeritud õppemeetodite ulatuslikuks rakendamiseks.
Lõpuks koostasid partnerid arenguettepaneku poliitikakujundajatele, täiskasvanuhariduse pakkujatele ja teistele asjakohastele organisatsioonidele täiskasvanute digipädevuste ning täiskasvanuhariduse digimuutuse arendamise hõlbustamiseks.
Projekti elluviimisel pööratakse erilist tähelepanu mõjude mõõtmisele. Projekti teisel aastal valib iga partnerluse liige vähemalt ühe õpitud hea tavade, millest arvatakse, et see võiks oluliselt parandada nii nende enda kui ka riikliku partnerite võrgustiku professionaalset tööd, proovides seda välja ja võimalikult hiljem rakendades. Meetodite integreerimise kogemusi institutsionaalsesse toimimisse tutvustatakse projekti lõpus kokkuvõtlikus uuringus.

Parimate tavade brošüür - inglise keeles
Parimate tavade brošüür - eesti keeles
Raamistik spetsialistide edasiseks koolitamiseks - inglise keeles
Arenguettepanek - inglise keeles
Arenguettepanek - eesti keeles

Summary:
The Government Office of Békés County, in collaboration with Ferenc Gál University, János Kodolányi University, and partner organizations from Germany, Estonia, Spain, and Romania, implemented Erasmus+ project no. KA2 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 titled "MAP - Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership", aimed at exchanging best practices in adult education.
Over the two-year project period - starting from January 2022 - small-scale partnerships in the field of adult education expanded the toolkit of partner organizations in terms of methods for developing digital competencies among adults, through mutual learning.
Partner organizations also shared their experiences and methods applied in providing services to adults with low digital skills, in assessing the level of digital competencies and accrediting them in education, in the widespread use of digital tools in adult education, and in preparing teachers for digital education and operating collaborative systems.
One of the main outcomes of the project is the Best Practices Brochure - available in English and translated into the national languages of partner organizations - which introduces the methods used by partner organizations and their experiences and results.
Additionally, partners proposed a framework for the further training of professionals in adult education to extensively implement digital and differentiated teaching methods.
Finally, partners drafted a development proposal for policymakers, adult education providers, and other relevant organizations to facilitate the development of adult digital skills and the digital transformation of adult education.
Special attention will be given to impact measurement during the project implementation. In the second year of the project, each member of the partnership will select at least one learned best practice believed to significantly improve their own professional work as well as that of the national network of partners, by trying it out and potentially applying it later. Experiences of integrating methods into institutional functioning will be presented in a summary study at the end of the project.

Brochure of Best Practices - in English
Brochure of Best Practices - in Estonian
Framework for the further training of professionals - in English
Development proposal - in English
Development proposal - in Estonian