• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

Ettevõtjale

Teated

Kutseõppe (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil) vestlused toimuvad 19. - 23. septembrini 2016 ja vastuvõtukomisjon on 26. septembril 2016.