Riigihanked

Hankekord ja hankeplaan


Hankekord reguleerib riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist Tallinna Polütehnikumis.

Hankeplaan on avalik dokument, kuhu märgitakse eelarveaastal kooli poolt planeeritavad ostud, mille eeldatav maksumus on summaarselt vähemalt 20 000 eurot.

Tallinna Polütehnikumi hankekord 

Tallinna Polütehnikumi hankeplaan 2024. aastal

 

Hankekord reguleerib riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist Tallinna Polütehnikumis.

Hankeplaan on avalik dokument, kuhu märgitakse eelarveaastal kooli poolt planeeritavad ostud, mille eeldatav maksumus on summaarselt vähemalt 20 000 eurot.

Tallinna Polütehnikumi hankekord 

Tallinna Polütehnikumi hankeplaan 2024. aastal