• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

IPC koolituskeskus

Teated

TÄHTIS!

Valitsus pikendas piiranguid haridusvaldkonnale Harjumaal (sh Tallinnas) kuni 24. jaanuarini 2021. Kontaktõpe taastub 25. jaanuarist 2021.

Detailselt on info saadaval HTM veebis https://www.hm.ee/et/koroona

Piirangud Ida-Virumaal ja Harjumaal (sh Tallinnas) kuni 24. jaanuarini 2021.

Ida-Virumaal ja Harjumaal (sh Tallinnas) jäävad kuni 24. jaanuarini kehtima varem kehtestatud piirangud. Kutse- ja kõrghariduse õppurid on 24. jaanuarini distantsõppel.

Kuni 24. jaanuarini 2021 on õppijatel keelatud viibida ja liikuda Tallinna ja Harjumaa kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida (kes ei ole karantiinis ega eneseisolatsioonis). Õppetööd võib jätkata distantsilt.

Jätkuvalt on Harjumaal (sh Tallinnas) keelatud sisetingimustes rühmadele toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendusõpe ning sport. Rühmategevusi sisetingimustes võib läbi viia üksnes distantsilt. Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale. Piirangud vaadatakse üle kahe nädala jooksul.

Tallinna Polütehnikum on õppijatele kuni 24. jaanuarini 2021 suletud.

Koolimaja avatakse ja kontaktõpe taastub 25. jaanuarist 2021 vastavalt tunniplaanile.
NB! 25. jaanuarist 2021 ei ole veel lubatud kooli ruumides rühmadele toimuv noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe ning sport.

Täpne info on saadetud kõikidele töötajatele ja õpilastele ka e-postiga (15.01.2021).