Meie koolist

Kooli nõunike kogu

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel.


Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu on moodustatud Haridus- ja teadusministri 18. septembri 2020.a. käskkirjaga nr. 1.1-2/20/224. Nõunike kogu volitused kehtivad viis aastat.

Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu liikmed on:

Meelis Mereküla – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Karin Andre – Eesti Töötukassa esindaja (nõunike kogu esimees)
Andres Pajula – Tallinna Haridusameti esindaja
Krister Peetmaa – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu esindaja
Jüri Jõema – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Ants Sild – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Arno Kolk – Eesti Elektroonikatööstuse Liidu esindaja
Liis Treimann – Eesti Meediaettevõtete Liidu esindaja
Katre Savi – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu esindaja (aseesimees)

Vaata ka:

Kutseõppeasutuse seadus:
www.riigiteataja.ee/akt/116062020008

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus:
www.riigiteataja.ee/akt/116082019008

Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu on moodustatud Haridus- ja teadusministri 18. septembri 2020.a. käskkirjaga nr. 1.1-2/20/224. Nõunike kogu volitused kehtivad viis aastat.

Tallinna Polütehnikumi nõunike kogu liikmed on:

Meelis Mereküla – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Karin Andre – Eesti Töötukassa esindaja (nõunike kogu esimees)
Andres Pajula – Tallinna Haridusameti esindaja
Krister Peetmaa – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu esindaja
Jüri Jõema – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Ants Sild – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Arno Kolk – Eesti Elektroonikatööstuse Liidu esindaja
Liis Treimann – Eesti Meediaettevõtete Liidu esindaja
Katre Savi – Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu esindaja (aseesimees)

Vaata ka:


Kutseõppeasutuse seadus:
www.riigiteataja.ee/akt/116062020008

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus:
www.riigiteataja.ee/akt/116082019008