Õpilasele

Tugiteenused

Õpilastele kättesaadavad tugiteenused:


Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühm

Sotsiaalpegagoogid (Viivika Volt ja Jelena Arhangelskaja)

Koolipsühholoog (Cathy Ojaste)

Huvijuht (Kaisa Liimets)

Õppekorraldusjuht (Merle Juhanson)

Meditsiiniõde (Ljubov Kamaskina, SA Tallinna Koolitervishoid)

Õpperühmade rühmajuhatajad

Õpilaskodu

Koolisöökla

Raamatukogu

Huviringid

Kontaktid on leitavad veebis saki "Kontakt" alt.

 

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühm

Sotsiaalpegagoogid (Viivika Volt ja Jelena Arhangelskaja)

Koolipsühholoog (Cathy Ojaste)

Huvijuht (Kaisa Liimets)

Õppekorraldusjuht (Merle Juhanson)

Meditsiiniõde (Ljubov Kamaskina, SA Tallinna Koolitervishoid)

Õpperühmade rühmajuhatajad

Õpilaskodu

Koolisöökla

Raamatukogu

Huviringid

Kontaktid on leitavad veebis saki "Kontakt" alt.