Õpilasele

Tugiteenused

Õpilastele kättesaadavad tugiteenused:


Sotsiaalpegagoogid (Viivika Volt ja Jelena Arhangelskaja)

Koolipsühholoog (Cathy Ojaste)

Huvijuht (Kaisa Liimets)

Õppekorraldusjuht (Merle Juhanson)

Meditsiiniõde (Ljubov Kamaskina, SA Tallinna Koolitervishoid)

Õpperühmade rühmajuhatajad

Õpilaskodu

Koolisöökla

Raamatukogu

Huviringid

Kontaktid on leitavad veebis saki "Kontakt" alt.

 

Sotsiaalpegagoogid (Viivika Volt ja Jelena Arhangelskaja)

Koolipsühholoog (Cathy Ojaste)

Huvijuht (Kaisa Liimets)

Õppekorraldusjuht (Merle Juhanson)

Meditsiiniõde (Ljubov Kamaskina, SA Tallinna Koolitervishoid)

Õpperühmade rühmajuhatajad

Õpilaskodu

Koolisöökla

Raamatukogu

Huviringid

Kontaktid on leitavad veebis saki "Kontakt" alt.