Meie koolist

Kooli ajalugu

Me oleme olnud:


1915 – Tallinna linna poeglaste kommertskool (Ревельское городское мужкое коммерческое училище)
1918 – linna reaalkool (stadtische Realschule)
1918 – Tallinna linna poeglaste kommertskool
1919 – Tallinna II reaalkool
1923 – Tallinna linna ühistehnikagümnaasium
1925 – Riigi ühistehnikagümnaasium 
1929 – Tallinna Tehnikum
1944 – Tallinna I Tööstustehnikum
1945 – Tallinna Elektromehaanika Tehnikum
1952 – Tallinna Kommunaal-Ehitustehnikum
1956 – Tallinna Polütehnikum

NB! Kooli nimed on esitatud tolleaegses kirjaviisis ning lisatud on vastavalt vene- või saksakeelne nimi

Direktorid läbi aegade

Nikolai Kann 26.08.1915 - 01.12.1915

Herman Kopvillem 01.12.1915 - 27.02.1916

Jüri Annusson 27.02.1915 - 01.08.1918

Ernst Pezold 01.08.1918 - 07.11.1918

Voldemar Raam 14.11.1918 - 14.02.1919

Aleksei Tarkpea 14.02.1919 - 23.04.1919

Voldemar Raam 23.04.1919 - 01.07.1919

Viktor Päss 01.08.1920 - 01.08.1925

Nikolai Neuhaus (Enn Nurmiste) 01.07.1919 - 20.09.1941

Leo Ruumet 20.09.1941 - sügis 1944

Enn Nurmiste 04.10.1944 - 05.02.1946

Vladimir Põhjane 05.02.1946 - 05.12.1946

Viktor Ladusev 21.11.1946 - 20.03.1968

Jaan Tiigi 01.07.1968 - 23.03.1970

Leonid Tšerkassov 25.06.1970 - 30.04.1988

Matti Palu 01.07.1988 - 20.08.2000

Lembit Kukk 21.08.2000 - 15.03.2001 (kt)

Kalle Sammal 16.03.2001 -